zColo 1150 White Street

zColo 1150 White Street Data Center, USA

  • zColo 1150 White Street

zColo, Atlanta, USA
1150 White Street
Atlanta, Georgia 30310

30310

4MW Power Capacity 73000sq. ft.

Visit zColo 1150 White Street website

Featured Data Centers