QTS Data Centers

QTS Data Centers
27Data Centers
QTS Data Centers Data Centers

No features
No features
165000sq. ft. HVAC
United Kingdom
172200sq. ft.
50MW Power Capacity 300000sq. ft.
24MW Power Capacity SOC 1 Type II
5.40MW Power Capacity 135000sq. ft.
126500sq. ft.
9MW Power Capacity 92000sq. ft.
130MW Power Capacity
288000sq. ft.
108MW Power Capacity
36MW Power Capacity ISO 27001
32MW Power Capacity 427320sq. ft.
40MW Power Capacity 467000sq. ft.
2MW Power Capacity ISO 27001
36MW Power Capacity 370000sq. ft.
160MW Power Capacity 970000sq. ft.
110MW Power Capacity 1300000sq. ft.
26MW Power Capacity 360000sq. ft.
12MW Power Capacity 553930sq. ft.
85MW Power Capacity
3MW Power Capacity 115000sq. ft.
40MW Power Capacity 100000sq. ft.
4MW Power Capacity 87000sq. ft.
105MW Power Capacity


Featured Data Centers