PTCL Data Center (Karachi)

PTCL Data Center (Karachi) Data Center, Pakistan

  • PTCL Data Center (Karachi)

PTCL, Karachi, Pakistan
CTO Building, I.I Chundrigar Road
74000 Karachi
Pakistan

Visit PTCL Data Center (Karachi) website

Featured Data Centers