NTT Com-Netmagic Datacenter - Bengaluru (DC3), India

  • NTT Com-Netmagic Datacenter - Bengaluru (DC3)

Netmagic Solutions, Bangalore, India
Bangalore, India

Power Redundancy

N+1

7MW Power Capacity ISO 27001

Visit NTT Com-Netmagic Datacenter - Bengaluru (DC3) website